Recursos

Reglament.pdf

Validador de paraules:

Full d'anotacions:

full_LLLL2018-2019.pdf

Jocs per practicar

  • Word Master és un joc per Android que te permet jugar partida clàssica sol o en companyia. També té l'opció de Scrabble duplicat (Challenge mode)
  • Apalabrados. iOs Android