La Lligueta Llongueta és la competició regular de cada temporada entre membres del Club Scrabble Palma.

Quan?

Ens trobam cada dues setmanes alternant dissabte dematí a Can Alcover i divendres horabaixa al bar Pigalle.

Al Club Scrabble Palma som pioners en el desenvolupament de l'aplicació de gestió, control i seguiment de la lliga de Scrabble.

Cada temporada incorporam millores i resolem nous reptes d'organització de torneigs.

L'aplicació permet:

 • Introduir el resultat de les partides de la Lligueta Llongueta

 • Fer el seguiment de la Lligueta Llongueta

 • Consultar el calendari del Club Scrabble Palma

 • Confirmar assistència als esdeveniments

 • Descarregar els fulls d'anotacions

 • Consultar adreces d'interès

 • i moltes coses més...

Novetats a l'aplicació!!!

Nova aplicació de la Lligueta Llongueta que ja no depèn d'una plataforma de pagament com era Appsheets, sinó que aprofita les eines gratuïtes (...) que ofereix Google.

S'ha programat de manera totalment amateur a partir de les dades recollides amb un formulari Google Forms, desats i processats a un full de càlcul Google Sheets, programant la sortida en Javascript amb els Google Scripts i allotjats a un web Google Sites.

Inconvenients de l'antiga aplicació Appsheets:

 • De pagament per a més de tres usuaris

 • Seguretat i privadesa: Per evitar pagar una quota mensual per jugador es va fer la "trampa" que tots els jugadors entrassin amb el mateix compte de Google. Això suposava diversos problemes, un era que la política de Google quan detecta molts accessos al mateix compte des de diferents aparells bloqueja l'entrada i envia un codi a algun dels usuaris que tenen el compte instal·lat fet que complicava l'accés a algun usuari. L'altre problema que suposa compartir un compte és que Google recopila a l'historial de cada compte informació diversa com pugui ser la ubicació, historial de navegació, etc. és per això que en el nostre grup, de moment controlat i on tothom obra de bona fe, podria créixer o simplement les dades es dispersin sense tenir-ne el control.

Avantatges de la nova aplicació:

 • Gratuita

 • La nova aplicació, tal com s'ha plantejat, permet tenir més control sobre la interfície i les dades que es mostren, en canvi requereixen d'algun coneixement en programació (o molta paciència i temps).

 • També permet tenir control sobre qui hi accedeix gràcies a l'accés restringit de Google Sites.

 • Cadascú hi pot accedir des del seu compte propi, evitant compartir informació privada amb la resta d'usuaris de l'aplicació.

 • Edició de l'usuari.

Funcionalitats perdudes i inconvenients:

 • Elements relacionats (per manca de coneixements...)

 • Algunes seccions tarden en carregar. Com més informació conté, més tarda, ja que es carrega tot de cop i no gradualment (en estudi)

Aviat publicarem la nova aplicació i el codi per a qui estigui interessat en veure'l o usar-lo.